ఈ నీళ్ల తో పడుకునే ముందు జుట్టుకి మర్దన చేస్తే నెలరోజుల్లో 4 అడుగుల పొడవైన జుట్టు సొంతం ||Long Hair